PERIBAHASA

 1. 1.  Abong létah teu tulangan

Sagala dicaritakeun sok sanajan bakal pikanyerieun haté batur

Semua diceritakan tidak perduli akan menyakiti hati orang lain.

 

 1. 2.  Adéan ku kuda beureum

Ginding ku pakéan meunang nginjem

Menyombongkan barang pinjaman atau barang milik orang lain.

 

 1. 3.  Biwir nyiru rombéngeun

Resep nyaritakeun rusiah atawa kasalahan batur

Senang menceritakan rahasia atau kesalahan orang lain

 

 1. 4.  Bonténg ngalawan kadu

Nu héngkér ngalawan nu bedas

Yang kuat melawan yang lemah

 

 1. 5.  Dug hulu pet nyawa

Usaha satekah polah pikeun kahirupan satuluyna

Bekerja keras untuk kehidupan di masa depan

 

 1. 6.  Goong nabeuh manéh

Ngagulkeun diri sorangan

Memuji-muji diri sendiri

 

 1. 7.  Gindi pikir belang bayah

Goréng haté

Berhati buruk

 

 1. 8.  Hurung nangtung siang leumpang

Sagala aya, beunghar

Hidup mewah

 

 1. 9.  Halodo sataun lantis ku hujan sapoé

Kahadéan nu geus sakitu lilana lantis ku hujan sapoé

Perbuatan baik yang telah lama dilakukan hilang atau dilupakan begitu saja oleh

karena suatu perbuatan jelek

 

 1. 10.     Kawas gaang ka tincak

Jempling atawa jemplé

Tiba-tiba sepi, tidak terdengar suara apa-apa lagi

 

 

 1. 11.     Kandel kulit beungeut

Teu boga kaéra

Tidak punya rasa malu

 

 1. 12.     Kawas leungeun nu palid

Leungeunna teu daék cicing uyup-ayap kaditu ka dieu

Tangannya  tidak bisa diam segala dipegang

 

 1. 13.     Ka cai jadi saleuwi ka darat jadi salebak

Sauyunan, layeut tara paraséa

Akur, seia sekata

 

 1. 14.     Monyet ngagulung kalapa

Boga élmu tapi teu nyaho maksudana

Mempunyai ilmu tapi tidak mengerti maksudnya

 

 1. 15.     Nyeungeut damar di suhunan

Barang béré bari hayang ka puji

Memberi sambil ingin dipuji (tidak ikhlas)

 

 1. 16.     Ngéplék jewer ngandar jangjang

Éléhan taya kawani

Selalu kalah tidak ada sifat berani

      

 1. 17.     Ngawur kasintu nyiehkeun hayam

Ari kabatur bageur sagala dibikeun, ari kadulur sorangan medit

Kalau ke teman baik sekali semua diberikan, kalau ke saudara sendiri pelit

 

 1. 18.     Ngeupeul ngahuapan manéh

Ngaluskeun hiji perkara untuk kepentingan sendiri

Mementingkan satu urusan untuk keuntungan pribadi

 

 1. 19.     Ngadék sacékna nilas saplasna

Kudu adil bijaksana

Harus adil serta bijaksana

 

 1. 20.     Pupulur méméh mantun

Ménta buruhan méméh ngalaksanakeun gawé

Meminta gaji sebelum melaksanakan pekerjaan

Iklan

Tentang Imas Eva

Melayani, mengabdi dan mendidik
Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s