KECAP RUNDAYAN 3 (KATA BERIMBUHAN)

RARANGKEN TUKANG –AN, -KEUN, -NA

1. Rarangken tukang –an

Rarangken tukang –an bisa ngawangun kecap:

  1.  barang, nu hartina:

a. Tempat, conto: gantelan, gantungan

b. Parabot, conto: timbangan, meteran

2. Pagawean, nu hartina:

a. Make, contona: bedakan, bajuan, sapuan

b.  Jadikeun, contona: luhuran, gedean

3. Sipat, nu hartina : ngabogaan sipat

Contona: geumpeuran, gehgeran

4. Bilangan, nu hartina: kumpulan

Contona: reaan, opatan

 

2. Rarangken tukang –keun

Gunana pikeun ngawangun kecap pagawean nu hartina nitah.

Contona: siapkeun, lempengkeun

 

3. Rarangken tukang –na

Gunana rarangkentukang – na keur ngawangun kecap:

1. Barang nu hartina milik (bobogaan)

Conto : pipina, saungna

2. Bilangan nu hartina nuduhkeun bilangan poe

Conto: tiluna, tujuhna, opat puluhna, ngenalkeun, pangmawakeun

Catatan:

–          Rarangken tukang –na berubah menjadi –nana , bila bertemu dengan kata dasar  yang hanya memiliki dua suku kata.

Conto: dua + na = duanana

–          Rarangken tukang –an oge bisa robah jadi –ana, lamun dikantetkeun jeung kecap rundayan anu ngabogaan ahiran –eun jeung –an

Conto: hareupeun + na = hareupuenana

Sagigireun + na = sagigireunana

 

 

 

 

 

 

Iklan

Tentang Imas Eva

Melayani, mengabdi dan mendidik
Pos ini dipublikasikan di Menjadi Guru. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s