KECAP RUNDAYAN 3 (KATA BERIMBUHAN)

RARANGKEN TUKANG –AN, -KEUN, -NA

1. Rarangken tukang –an

Rarangken tukang –an bisa ngawangun kecap:

  1.  barang, nu hartina:

a. Tempat, conto: gantelan, gantungan

b. Parabot, conto: timbangan, meteran

2. Pagawean, nu hartina:

a. Make, contona: bedakan, bajuan, sapuan

b.  Jadikeun, contona: luhuran, gedean

3. Sipat, nu hartina : ngabogaan sipat

Contona: geumpeuran, gehgeran

4. Bilangan, nu hartina: kumpulan

Contona: reaan, opatan

 

2. Rarangken tukang –keun

Gunana pikeun ngawangun kecap pagawean nu hartina nitah.

Contona: siapkeun, lempengkeun

 

3. Rarangken tukang –na

Gunana rarangkentukang – na keur ngawangun kecap:

1. Barang nu hartina milik (bobogaan)

Conto : pipina, saungna

2. Bilangan nu hartina nuduhkeun bilangan poe

Conto: tiluna, tujuhna, opat puluhna, ngenalkeun, pangmawakeun

Catatan:

–          Rarangken tukang –na berubah menjadi –nana , bila bertemu dengan kata dasar  yang hanya memiliki dua suku kata.

Conto: dua + na = duanana

–          Rarangken tukang –an oge bisa robah jadi –ana, lamun dikantetkeun jeung kecap rundayan anu ngabogaan ahiran –eun jeung –an

Conto: hareupeun + na = hareupuenana

Sagigireun + na = sagigireunana

 

 

 

 

 

 

Tentang Imas Eva

Melayani, mengabdi dan mendidik
Pos ini dipublikasikan di Menjadi Guru. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s